Team

Leadership Team

Rajkamal Bajaj

Rajkamal Bajaj

Deals Team

Bhavik Jain

Rohin Agarwal

Rahul Shresth

Rishi Nagpal

Keshav Agarwal

Mehul Dhorda

Paras Salot

Aniket Sahu

Analiza Crasto

Aryan Mhaiskar

Support Team

Bharati Jose

Chhaya Patil

Shital Deshpande

Snehal Mahagaonkar